Portfolio > Wall

Tire mound
Tire mound
ceramic tires, wood
2014